Partiosanasto

TERMI SELITYS
A
Aikuinen Yli 22-vuotias partiolainen.
Akela 7-9-vuotiaiden sudenpentujen johtaja, iältään vaeltajaikäinen tai sitä vanhempi.
Alue Pääkaupunkiseudun Partiolaiset on jakautunut alueisiin lippukuntien maantieteellisen sijainnin perusteella. Suosirrit kuuluu Länsi-Helsingin alueeseen. Alueen lippukuntien kanssa yhteistyössä järjestetään mm. leirejä, kisoja ja koulutuksia.
Arvot Partiolaiset sitoutuvat partion arvoihin antaessaan partiolupauksen.

C
Calidris Alpina Suosirrien virallinen lippukuntalehti, jonka nimi juontuu suosirrin latinankielisestä nimestä.

E
EVP = ei-vielä-partiolainen, on henkilö joka ei (ainakaan vielä) harrasta partiota.

F
Finnjamboree Kaikkien Suomen partiolaisten yhteinen leiri, joka järjestetään kuuden vuoden välein. Esimerkiksi Saraste, Roihu ja Kajo ovat olleet kolme viimeisintä finnjamboree leiriä.

H
Haagan Haukka Joka kevätkauden lopussa järjestettävä leikkimielinen kuvasuunnistuskilpailu.
Haagan seurakunta Suosirrien taustayhteisö, joka mm. omistaa lippukunnan kolon.
Haikki Lyhyehkö vaellus, joka kestää yleensä yhden yön. Järjestään usein esim. kesäleireillä.
Hajottaa
Hallitus
Kun partioleirillä tulet kysymään johtajan oloa, "hajottaa" on useimmiten vastaus.
Lippukunnan päättävä elin, joka toimeenpanee yhdistyksen kokouksissa tehdyt päätökset ja johtaa lippukunnan toimintaa yhdistyksen kokousten välillä. Jäseniä hallituksessa on lippukunnan sääntöjen mukaan 3-8.

I
Ihanteet Partioliikkeen arvojen perusta.
Ikäkausi Partio-ohjelmassa partiolaiset jaetaan ikänsä perusteella viiteen ikäkauteen: sudenpentuihin, seikkailijoihin, tarpojiin, samoajiin ja vaeltajiin.
Ikäkausivastaava Lippukunnassa toimiva johtaja, joka vastaa tietyn ikäkauden toiminnasta.
Ilmansuunta Seikkailijoiden pääsääntöisesti puolivuotiskauden aikana suoritettava aktiviteettikokonaisuus.

J
Jamboree Partioleiri, jonne osallistujia tulee ympäri maailman. Kesällä 2015 Japanissa järjestettävä jamboree on 23. maailmanjamboree.
Joukkue Seikkailijoista koostuva ryhmä johtajinaan pääsääntöisesti yli 18-vuotiaita partiolaisia.
Jälki Sudenpentujen suoritus, joka koostuu muutamasta aktiviteetista eli askeleesta.

K
Kannatusyhdistys Suosirrien taustayhteisö, joka koostuu partiolaisten vanhemmista. Kannatusyhdistys omistaa mm. Suosirrien kämpän.
Keskusjärjestö Suomen Partiolaiset (SP) on keskusjärjestö, joka tukee partiopiirien toimintaa. SP on kahden maailmanjärjestön, WAGGGSin (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) ja WOSMin (World Organisation of Scout Movement) jäsen
KITT Tarpojaohjelmaan kuuluva koko ikäkauden yhteinen tapahtuma, jossa yhden tai useamman lippukunnan kaikki tarpojat pääsevät tapaamaan toisiansa.
Kolo Suosirrien Haagan Pappilantie 2:ssa sijaitseva, Haagan seurakunnan omistama kokoontumistila, jossa järjestetään ryhmien viikoittaiset kokoukset ja muuta toimintaa.
Kämppä Suosirrien kannatusyhdistyksen omistama Veikkolassa sijaitseva kämppä, jonne suuntautuvat monet ryhmien omat retket.
Kämppätalkoot Säännöllisin väliajoin järjestettävät talkoot kämpän kunnostamiseksi ja siistimiseksi, jotka järjestetään yhteistyössä kannatusyhdistyksen kanssa.

L
Lauma Sudenpennuista koostuva ryhmä johtajinaan yli 18-vuotiaita partiolaisia.
Leiri Yli kolme yötä kestävä partiotapahtuma, joka järjestetään yleensä kesällä, mutta myös talvisin.
Lippukunnanjohtaja = LPKJ, on yhdistyksen puheenjohtaja ja vastaa koko lippukunnan toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa. Lippukunnanjohtajan valitsee yhdistyksen syyskokous yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Lippukunnanjohtajan apulainen = LPKJA, on yhdistyksen varapuheenjohtaja ja lippukunnanjohtajan avustaja. Lippukunnanjohtajan apulaisen valitsee yhdistyksen syyskokous yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Lippukunta Partiotoiminnan perusyksikkö, johon kuuluu yleensä noin 20-200 eri-ikäistä jäsentä. Suomessa on lippukuntia noin 750.
Lippukuntaleiri Leiri, jonne osallistuu partiolaisia ainoastaan omasta lippukunnasta.
Lippukuntaretki = LiRe, on koko lippukunnan yhteinen, vuosittain järjestettävä viikonloppuretki.
Luotsi Lippukunnassa toimiva aikuinen, jonka tehtävänä on tukea tarpoja-, samoaja- tai vaeltajavartion johtajaa tehtävässään.

M
Majakka Tapahtuma, joka päättää tarpojien tarpon suorittamisen. Järjestetään yleensä kauden loppupuolella.
Marrasmarkkinat Loka-marraskuussa yhteistyössä kannatusyhdistyksen kanssa järjestettävät markkinat.

O
Ohjelmavastaava Lippukunnassa toimiva johtaja, joka vastaa partio-ohjelman toteutumisesta lippukunnassa.

P
Partioasema Helsingissä, Töölönkatu 55:ssä sijaitseva rakennus, jossa sijaitsee mm. Suomen Partiolaisten ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistot.
Partioasu Virallista partioasua käytetään virallisemmissa tapahtumissa, mutta toki saa partioasuun pukeutua myös viikoittaisiin kokouksiin.
Partiohuivi Partiolaisen kenties paras tunnusmerkki, joka on joka lippukunnalla erilainen.
Partiojohtaja Partiojohtaja-peruskurssin suorittanut yli 18-vuotias partiolainen.
Partiolupaus "Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa [ikäkauden] ihanteita ja olla avuksi toisille." Nuoremmat Suosirrit antavat partiolupauksensa pääsääntöisesti itsenäisyyspäivän lupauksenantotilaisuudessa ja vähän vanhemmat joulujuhlassa.
Partio-ohjelma Toiminta perustuu lippukunnissa noudatettavaan yhtenäiseen partio-ohjelmaan ja sen joka vuodelle erilaiseen ohjelmapainotukseen.
Partiopaita Seikkailijoilla ja sitä vanhemmilla on käytössä sininen partiopaita, sudenpennuilla tummansininen collegepaita. Paitaan ommellaan mm. suoritusmerkkejä.
Partiopesti Johtajaikäisen partiolaisen tuettu ja määritelty tehtäväkokonaisuus. Esim. akela, sampo, lippukunnanjohtaja, ohjelmavastaava.
Partiopiiri Lippukunnat jakautuvat maantieteellisen sijaintinsa mukaan kymmeneen partiopiiriin, joiden tarkoituksena on tukea lippukuntien toimintaa.
Partiotaitokisat = PT-kisat, ovat kisoja, jossa partiolaiset ottavat mittaa toisistaan partiotaidoissa. PT-kisoja on sekä Suomen- että piirinmestaruuskisoja.
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset Partiopiiri, johon kuuluvat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten lippukunnat, joita on yhteensä noin 130.

R
Robert Baden-Powell "B-P" on kansainvälisen partioliikkeen perustaja.

S
Samoaja 15-17-vuotias partiolainen, joka johtaa lippukunnassa pääsääntöisesti tarpojaikäisiä.
Sampo 10-12-vuotiaiden seikkailijoiden johtaja, iältään pääsääntöisesti vaeltaja tai sitä vanhempi.
Seikkailija 10-12-vuotias partiolainen.
Seikkailijapeli = sepeli, on seikkailijoiden ilmansuunnan suorittamisen päättyessä järjestettävä tapahtuma.

Spork
Partiolaisten keskuudessa suosittu haarukka-lusikka-veitsi.
Staari Johtajiston kokous, joka järjestetään noin kerran kuukaudessa.

Sudenpentu
7-9-vuotias partiolainen.

T
Taitomerkki Seikkailijoiden suoritus, joka pohjautuu johonkin teemaan. Esim. salapoliisi, toimittaja tai retkikokki.
Tarpoja 12-15-vuotias partiolainen.
Tarppo Tarpojien pääsääntöisesti puolivuotiskauden aikana suoritettava aktiviteettikokonaisuus, joita on tarpojaohjelmassa neljä kappaletta.
Trangia Retkikeitin, jonka käyttöä opetellaan jo alusta alkaen. Suosittu ruoanlaittoväline retkioloissa.

V
Vaeltaja 18-22-vuotias partiolainen.
Vartio Tarpojista, samoajista tai vaeltajista koostuva ryhmä.
Vartionjohtaja Tarpoja-, samoaja,- tai vaeltajavartion johtaja.

Y
Yhdistyksen kokous Lippukunnan korkein päättävä elin, joka kutsutaan sääntömääräisesti koolle kaksi kertaa vuodessa, kerran syksyllä ja kerran keväällä.

Comments