Ikäkausien toiminta lippukunnassa

Lippukunnassamme toimii syksyllä 2018 kolmen lauman vahvuinen sudenpentuosasto (7-9 v), kolmen joukkueen vahvuinen seikkailijaosasto (10-12 v), yhden vartion vahvuinen tarpojaosasto (12-15 v), kolmen ryhmän vahvuinen samoajaosasto (15-17 v) ja kahden vartion vahvuinen vaeltajaosasto (18-22 v). Ryhmät sudenpennuista tarpojiin kokoontuvat kololle viikoittaisien kokouksien merkeissä ja osallistuvat aktiivisesti oman alueen ja piirin järjestämiin tapahtumiin ja kisoihin. Samoajat ja vaeltajat toimivat lippukunnassa erilaisissa johtamistehtävissä, esimerkiksi ryhmien johtajina. Samoaja- ja vaeltajaosastojen jäseniä löytyy myös hallituksen kokoonpanosta. Myös vanhemmat partiolaiset osallistuvat innokkaasti alueen, piirin ja keskusjärjestön tapahtumiin sekä aika-ajoin myös niiden suunnitteluun.

Osaston toiminnasta vastaa ikäkausivastaava, johon voi ottaa yhteyttä osastoa koskevissa kysymyksissä. Ikäkausivastaavien yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta. Jos ikäkaudelle ei ole erikseen nimettyä ikäkausivastaavaa, ota yhteys lippukunnan ohjelmajohtajaan (yhteystiedot täältä)

Partiolupaus

Partiolaisen lupaus ja ihanteet sekä tunnus kuvaavat partion arvoja. Partiolupaus annetaan joka ikäkaudessa, ja se on sanamuodoltaan samanlainen kaikissa ikäkausissa. Lupauksen yhteydessä sitoudutaan ihanteisiin, ja niiden määrä lisääntyy joka ikäkauden myötä.

Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa [ikäkauden] ihanteita
ja olla avuksi toisille.

Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7-9-vuotiaita, kaikista nuorimpia partiolaisia, joiden toiminta on seikkailua ja leikkejä. Viikoittaisissa kokouksissa sudenpennut oppivat tekemisen kautta uusia taitoja ja toimimaan ryhmässä. Sudenpentulaumaa johtavat akelat, jotka ovat vaeltajia tai aikuisia. Sudenpentuohjelma koostuu jäljistä ja askeleista. Sudenpennun väri on auringonkeltainen ja eläinsymboli sudenpentu.

Jos sinulla on kysyttävää sudenpentuosaston toiminnasta, ota yhteyttä sudenpentujen käkausivastaavaan.

Sudenpentuosastoa johtaa vuonna 2018
Anna Karisto
anna.karisto(at)gmail.com

Sudenpennun ihanteet:

 • kunnioittaa toista ihmistä
 • rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

Sudenpentulaumat:

Ketunpoikaset

Syntymävuosi 2011
Kokousaika Maanantai
17:00-18:00

Johtajat Essi Aarnio-Linnanvuori 050 511 4397

Sirpa Pitkäniitty 050 597 4345
Jäsenmäärä täynnä, jonoon mahtuu

Delfiinit

Syntymävuosi 2010
Kokousaika Tiistai
17:30-18:30

Johtajat Elina Tanskanen 041 501 1898

Salla Lenkola 0400 556 126

Vilma Aliklaavu 045 126 3240
Jäsenmäärä täysi

Karkit
Syntymävuosi 2009
Kokousaika Torstai
18:00-19:30
Johtajat Anna Pasonen 050 576 5057

Kaisa-Sofia Häyhtiö 040 757 1415

Siiri Matinpuro 045 236 2861
Jäsenmäärä täysi

Seikkailijat

Seikkailijoiden (10-12 v) toiminta on tekemispainotteista: ohjelmaan kuuluu niin kädentaitoja, solmuja, suunnistamista kuin ensiapuakin. Seikkailijajoukkuetta johtaa sampo, joka on pääsääntöisesti vaeltaja tai aikuinen. Seikkailijaohjelma koostuu ilmansuunnista (etelä, pohjoinen, itä ja länsi), väli-ilmansuunnista ja taitomerkeistä. Seikkailijoiden väri on hiilloksenoranssi ja eläinsymboli kettu.

Jos sinulla on kysyttävää seikkailijaosaston toiminnasta, ota yhteyttä seikkailijoiden ikäkausivastaavaan.

Seikkailijaosastoa johtaa vuonna 2018
Siiri Launis
launis.siiri(at)gmail.com

Seikkailijan ihanteet:

 • kunnioittaa toista ihmistä
 • rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
 • olla luotettava

Seikkailijajoukkueet:

Lentävät pulleropallerot
Syntymävuosi 2008
Kokousaika Keskiviikko
18:00-19:30
Johtajat Pihla Pitkäniitty 045 613 8880

Aada Ora 044 313 1090
Jäsenmäärä täynnä

Möhkösarviset
Syntymävuosi 2006
Kokousaika Maanantai
18:30-20:00
Johtajat Verna Linnanvuori 044 084 7800

Aada Ora

Muska Liesaho 040 937 0011
Jäsenmäärä täynnä


Tarpojat

12-15 -vuotiaat tarpojat syventävät partiotaitojaan viikoittaisissa kokouksissa ja suorittavat tilapäisiä vastuutehtäviä lippukunnassa. Tarpojaohjelma koostuu neljästä tarposta, jotka ovat luovuus, selviytyminen, leiri ja yhteiskunta. Tarpojavartioita johtaa yleensä 15-17 -vuotias samoaja. Tarpojien tunnusväri on kanervanvioletti ja eläinsymboli ahma.

Jos sinulla on kysyttävää tarpojaosaston toiminnasta, ota yhteyttä tarpojien ikäkausivastaavaan.

Tarpojaosastoa johtaa vuonna 2018
Siiri Launis
launis.siiri(at)gmail.com

Tarpojan ihanteet:

 • kunnioitaa toista ihmistä
 • rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
 • olla luotettava
 • rakentaa ystävyyttä yli rajojen

Tarpojavartiot:

PPYS 
Syntymävuosi 2005
Kokousaika Tiistai
19-20:15
Johtajat Pinja Liesaho 040 931 9220

Natasha Marcalle Nylund 040 939 1024
Jäsenmäärä mukaan mahtuu!

Samoajat

Samoajat ovat 15-17 -vuotiaita partiolaisia, joiden toimintaan liittyy keskeisesti ryhmän johtamisen aloittaminen ja ryhmänohjaajakoulutus. Samoajat toimivat samoajaryhmänsä vertaisjohtajina ja pääsääntöisesti tarpojaryhmän johtajana. Samoajien tunnusväri on metsänvihreä ja eläinsymboli ilves.

Lippukuntamme samoajat kokoontuvat epäsäännöllisesti ainakin tällä hetkellä. Lisätietoa samoajien toiminnasta antaa lippukunnan ohjelmavastaava.

Samoajan ihanteet:

 • kunnioittaa toista ihmistä
 • rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
 • olla luotettava
 • rakentaa ystävyyttä yli rajojen
 • tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen

Vaeltajat

Vaeltajaikäkauden (18-22 v) keskeisiä asioita ovat Suomi-projekti ja ulkomaanprojekti. Vaeltajat rakentavat itse oman vaelluskarttansa, joka on suunnitelma suoritettavista aktiviteeteista. Vaeltajat toimivat johtamistehtävissä lippukunnassa, osallistuvat projekteihin sekä mahdollisesti piirin ja keskusjärjestön toimintaan. Vaeltajat voivat toimia vaeltajavartiossa, jonka johtajana toimii yksi ryhmän jäsen kerrallaan. Vaeltajien tunnusväri on karhunruskea ja eläinsymboli karhu. Vaeltajiin liittyvissä kysymyksissä avun antaa ohjelmavastaava.

Vaeltajan ihanteet:

 • kunnioittaa toista ihmistä
 • rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
 • olla luotettava
 • rakentaa ystävyyttä yli rajojen
 • tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
 • kehittää itseään ihmisenä
 • etsiä elämän totuutta

Kuvat: http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/puku-ja-merkkiohje