Partiosanasto

Aikuinen

Yli 22-vuotias partiolainen.

Akela

7-9-vuotiaiden sudenpentujen johtaja, iältään vaeltajaikäinen tai sitä vanhempi.

Alue

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset on jakautunut alueisiin lippukuntien maantieteellisen sijainnin perusteella. Suosirrit kuuluu Länsi-Helsingin alueeseen. Alueen lippukuntien kanssa yhteistyössä järjestetään mm. leirejä, kisoja ja koulutuksia.

Arvot

Partiolaiset sitoutuvat partion arvoihin antaessaan partiolupauksen.

Calidris Alpina

Suosirrien virallinen lippukuntalehti, jonka nimi juontuu suosirrin latinankielisestä nimestä.

EVP

= ei-vielä-partiolainen, on henkilö joka ei (ainakaan vielä) harrasta partiota.

Finnjamboree

Kaikkien Suomen partiolaisten yhteinen leiri, joka järjestetään kuuden vuoden välein. Vuonna 2016 järjestettävä Roihu on järjestyksessään seitsemäs finnjamboree.

Haagan Haukka

Joka kevätkauden lopussa järjestettävä leikkimielinen kuvasuunnistuskilpailu.

Haagan seurakunta

Suosirrien taustayhteisö, joka mm. omistaa lippukunnan kolon.

Haikki

Lyhyehkö vaellus, joka kestää yleensä yhden yön. Järjestään usein esim. kesäleireillä.

Hallitus

Lippukunnan päättävä elin, joka toimeenpanee yhdistyksen kokouksissa tehdyt päätökset ja johtaa lippukunnan toimintaa yhdistyksen kokousten välillä. Jäseniä hallituksessa on lippukunnan sääntöjen mukaan 3-8.

Ihanteet

Partioliikkeen arvojen perusta.

Ikäkausi

Partio-ohjelmassa partiolaiset jaetaan ikänsä perusteella viiteen ikäkauteen: sudenpentuihin, seikkailijoihin, tarpojiin, samoajiin ja vaeltajiin. 

Ikäkausivastaava

Lippukunnassa toimiva johtaja, joka vastaa tietyn ikäkauden toiminnasta.

Ilmansuunta

Seikkailijoiden pääsääntöisesti puolivuotiskauden aikana suoritettava aktiviteettikokonaisuus.

Jamboree

Partioleiri, jonne osallistujia tulee ympäri maailman. Kesällä 2015 Japanissa järjestettävä jamboree on 23. maailmanjamboree.

Joukkue

Seikkailijoista koostuva ryhmä johtajinaan pääsääntöisesti yli 18-vuotiaita partiolaisia.

Jälki

Sudenpentujen suoritus, joka koostuu muutamasta aktiviteetista eli askeleesta.

Kannatusyhdistys

Suosirrien taustayhteisö, joka koostuu partiolaisten vanhemmista. Kannatusyhdistys omistaa mm. Suosirrien kämpän. 

Keskusjärjestö

Suomen Partiolaiset (SP) on keskusjärjestö, joka tukee partiopiirien toimintaa. SP on kahden maailmanjärjestön, WAGGGSin (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) ja WOSMin (World Organisation of Scout Movement) jäsen

KITT

Tarpojaohjelmaan kuuluva koko ikäkauden yhteinen tapahtuma, jossa yhden tai useamman lippukunnan kaikki tarpojat pääsevät tapaamaan toisiansa.

Kolo

Suosirrien Haagan Pappilantie 2:ssa sijaitseva, Haagan seurakunnan omistama kokoontumistila, jossa järjestetään ryhmien viikoittaiset kokoukset ja muuta toimintaa.

Kämppä

Suosirrien kannatusyhdistyksen omistama Veikkolassa sijaitseva kämppä, jonne suuntautuvat monet ryhmien omat retket.

Kämppätalkoot 

Säännöllisin väliajoin järjestettävät talkoot kämpän kunnostamiseksi ja siistimiseksi, jotka järjestetään yhteistyössä kannatusyhdistyksen kanssa.

Lauma

Sudenpennuista koostuva ryhmä johtajinaan yli 18-vuotiaita partiolaisia.

Leiri

Yli kolme yötä kestävä partiotapahtuma, joka järjestetään yleensä kesällä, mutta myös talvisin.

Lippukunnanjohtaja

= LPKJ, on yhdistyksen puheenjohtaja ja vastaa koko lippukunnan toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa. Lippukunnanjohtajan valitsee yhdistyksen syyskokous yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Lippukunnanjohtajan apulainen

= LPKJA, on yhdistyksen varapuheenjohtaja ja lippukunnanjohtajan avustaja. Lippukunnanjohtajan apulaisen valitsee yhdistyksen syyskokous yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Lippukunta

Partiotoiminnan perusyksikkö, johon kuuluu yleensä noin 20-200 eri-ikäistä jäsentä. Suomessa on lippukuntia noin 750.

Lippukuntaleiri

Leiri, jonne osallistuu partiolaisia ainoastaan omasta lippukunnasta.

Lippukuntaretki

= LiRe, on koko lippukunnan yhteinen, vuosittain järjestettävä viikonloppuretki.

Luotsi

Lippukunnassa toimiva aikuinen, jonka tehtävänä on tukea tarpoja-, samoaja- tai vaeltajavartion johtajaa tehtävässään.

Majakka

Tapahtuma, joka päättää tarpojien tarpon suorittamisen. Järjestetään yleensä kauden loppupuolella.

Marrasmarkkinat

Loka-marraskuussa yhteistyössä kannatusyhdistyksen kanssa järjestettävät markkinat.

Ohjelmavastaava

Lippukunnassa toimiva johtaja, joka vastaa partio-ohjelman toteutumisesta lippukunnassa. 

Partioasema

Helsingissä, Töölönkatu 55:ssä sijaitseva rakennus, jossa sijaitsee mm. Suomen Partiolaisten ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistot.

Partioasu

Virallista partioasua käytetään virallisemmissa tapahtumissa, mutta toki saa partioasuun pukeutua myös viikoittaisiin kokouksiin.

Partiohuivi

Partiolaisen kenties paras tunnusmerkki, joka on joka lippukunnalla erilainen.

Partiojohtaja

Partiojohtaja-peruskurssin suorittanut yli 18-vuotias partiolainen. 

Partiolupaus

"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa [ikäkauden] ihanteita ja olla avuksi toisille."Nuoremmat Suosirrit antavat partiolupauksensa pääsääntöisesti itsenäisyyspäivän lupauksenantotilaisuudessa ja vähän vanhemmat joulujuhlassa.

Partio-ohjelma

Toiminta perustuu lippukunnissa noudatettavaan yhtenäiseen partio-ohjelmaan ja sen joka vuodelle erilaiseen ohjelmapainotukseen.

Partiopaita

Seikkailijoilla ja sitä vanhemmilla on käytössä sininen partiopaita, sudenpennuilla tummansininen collegepaita. Paitaan ommellaan mm. suoritusmerkkejä. 

Partiopesti

Johtajaikäisen partiolaisen tuettu ja määritelty tehtäväkokonaisuus. Esim. akela, sampo, lippukunnanjohtaja, ohjelmavastaava.

Partiopiiri

Lippukunnat jakautuvat maantieteellisen sijaintinsa mukaan kymmeneen partiopiiriin, joiden tarkoituksena on tukea lippukuntien toimintaa.

Partiotaitokisat

= PT-kisat, ovat kisoja, jossa partiolaiset ottavat mittaa toisistaan partiotaidoissa. PT-kisoja on sekä Suomen- että piirinmestaruuskisoja.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Partiopiiri, johon kuuluvat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten lippukunnat, joita on yhteensä noin 130.

Robert Baden-Powell

"B-P" on kansainvälisen partioliikkeen perustaja.

Samoaja

15-17-vuotias partiolainen, joka johtaa lippukunnassa pääsääntöisesti tarpojaikäisiä.

Sampo

10-12-vuotiaiden seikkailijoiden johtaja, iältään pääsääntöisesti vaeltaja tai sitä vanhempi.

Seikkailija

10-12-vuotias partiolainen.

Seikkailijapeli

= sepeli, on seikkailijoiden ilmansuunnan suorittamisen päättyessä järjestettävä tapahtuma.

Spork

Partiolaisten keskuudessa suosittu haarukka-lusikka-veitsi.

Staari

Johtajiston kokous, joka järjestetään noin kerran kuukaudessa.

Sudenpentu

7-9-vuotias partiolainen.

Taitomerkki

Seikkailijoiden suoritus, joka pohjautuu johonkin teemaan. Esim. salapoliisi, toimittaja tai retkikokki.

Tarpoja

12-15-vuotias partiolainen.

Tarppo

Tarpojien pääsääntöisesti puolivuotiskauden aikana suoritettava aktiviteettikokonaisuus, joita on tarpojaohjelmassa neljä kappaletta.

Trangia

Retkikeitin, jonka käyttöä opetellaan jo alusta alkaen. Suosittu ruoanlaittoväline retkioloissa.

Vaeltaja

18-22-vuotias partiolainen.

Vartio

Tarpojista, samoajista tai vaeltajista koostuva ryhmä.

Vartionjohtaja

Tarpoja-, samoaja,- tai vaeltajavartion johtaja.

Yhdistyksen kokous

Lippukunnan korkein päättävä elin, joka kutsutaan sääntömääräisesti koolle kaksi kertaa vuodessa, kerran syksyllä ja kerran keväällä.